PRIVACYBELEID

RREIKWIJDTE VAN DEZE VERKLARING

Wij verzoeken u deze privacyverklaring (“verklaring”) zorgvuldig te lezen teneinde onze beleidslijnen en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en onze verwerking daarvan te begrijpen. Deze verklaring betreft personen die als consument (“u”) interactie hebben met de diensten van OSCAR A/S. Deze verklaring legt uit hoe uw persoonsgegevens door OSCAR A/S (“OSCAR”, “Wij”, “Ons”) worden verzameld, gebruikt en doorgegeven. Hij bevat ook informatie over hoe u toegang krijgt om uw persoonsgegevens bij te werken en bepaalde keuzes maakt betreffende het gebruik ervan.

Dit privacybeleid dekt zowel onze elektronische verzameling van gegevens en het anderszins verzamelen van gegevens en het omvat informatie die we via onze verschillende kanalen verzamelen, zoals websites, applicaties, netwerken van derden, klantenservice, winkels en evenementen. Denk eraan dat we persoonsgegevens van verschillende bronnen (websites, offline evenementen) kunnen verzamelen. Als onderdeel daarvan combineren we persoonsgegevens die oorspronkelijk zijn verzameld door diverse units van OSCAR A/S of partners van OSCAR A/S. In paragraaf 9 kunt u meer lezen over hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.

Indien u ons niet de noodzakelijke persoonsgegevens verstrekt (wij maken u erop attent wanneer dit het geval is, bijv. door dit duidelijk aan te geven in onze registratieformulieren), kunnen wij onze producten en/of diensten mogelijk niet aan u leveren. Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd (zie paragraaf 11).

Deze verklaring bevat belangrijke informatie op de volgende terreinen:

 1. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS
 2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN EN HOE WIJ DEZE GEBRUIKEN
 3. PERSOONSGEGEVENS VOOR KINDEREN
 4. COOKIES/VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN, LOGBESTANDEN EN WEB BEACONS
 5. GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 6. DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 7. BEWAREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 8. OPSLAG EN/OF OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 9. TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS
 10. UW KEUZES BETREFFENDE ONS GEBRUIK EN DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 11. WIJZIGINGEN IN ONZE VERKLARING
 12. VERWERKINGSVERANTWOORDLIJKE & CONTACTGEGEVENS

1. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze verklaring geldt voor persoonsgegevens die wij met behulp van de hieronder beschreven methoden (zie paragraaf 2) van u of over u verzamelen uit de volgende bronnen:

Websites van OSCAR A/S: Consumentgerichte websites, die worden gerund door of voor OSCAR A/S, waaronder websites die wij runnen onder onze eigen domeinen/URL’s en minisites, die wij runnen op sociale netwerken van derden, zoals Facebook (“Websites”)

Mobiele sites/apps van OSCAR A/S: Consumentgerichte mobiele sites of applicaties, die worden gerund door of voor OSCAR A/S, zoals smartphone-apps.

E-mail, sms en andere elektronische berichten Interacties via elektronische communicatiekanalen tussen u en OSCAR A/S.

OSCAR A/S CES: Communicatie met ons Consumer Engagement Centre (“CES”).

Offline registratieformulieren: Gedrukte of digitale registratie en vergelijkbare formulieren, die wij verzamelen via bijv. de post, demonstraties in de winkel, prijsvragen en andere acties of evenementen.

Reclame-interacties: Interacties met onze reclames (indien u bijv. interactie hebt met een van onze reclames op een derdensite, kunnen wij gegevens ontvangen over deze interactie).

Gegevens die wij aanmaken: Tijdens onze interacties met u kunnen wij persoonsgegevens over u aanmaken (bijv. registratie van uw aankopen via onze websites).

Gegevens uit andere bronnen: Sociale netwerken, die eigendom zijn van derden (bijv. Facebook), marketingnetwerken (bijv. Google), communicatieapps (bijv. WhatsApp), marktonderzoeken (waar feedback niet op anonieme basis is verstrekt, gegevensverzamelaars van derden, actiepartners van OSCAR A/S, openbare bronnen en gegevens die zijn verzameld wanneer wij andere bedrijven kopen.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN EN HOE WIJ DEZE GEBRUIKEN

Afhankelijk van de wijze waarop u interactie hebt met OSCAR A/S (online, offline, telefonisch enz.), verzamelen wij verschillende types gegevens van u, zie hieronder.

Persoonlijke contactgegevens: Deze omvatten gegevens die u ons verstrekt en die ons in staat stellen contact met u op te nemen, bijv. naam, postadres, e-mailadres, gegevens betreffende sociale netwerken of telefoonnummer.

Informatie over inloggen op uw account: Gegevens die noodzakelijk zijn om u toegang te geven tot uw specifieke accountprofiel. Als voorbeelden kunnen we noemen login-ID/e-mailadres, schermnaam, toegangscode in onherstelbare vorm en/of veiligheidsvragen en -antwoorden.

Demografische gegevens & interesses: Gegevens die uw geografische en gedragsmatige kenmerken beschrijven. Als voorbeelden kunnen we noemen uw geboortedatum, leeftijd of leeftijdsgroep, geslacht, geografische locatie (bijv. postcode), lievelingsproducten, hobby’s en interesses alsook informatie over huishouden en levensstijl.

Gegevens uit computer / mobiele units: Gegevens over het computersysteem of andere technologische eenheid, die u gebruikt om toegang te krijgen tot een van onze websites of apps, bijv. het Internet Protocol-adres (IP-adres) dat gebruikt wordt om vanaf uw computer of eenheid verbinding te maken met het internet, het type besturingssysteem en het type en de versie van uw webbrowser. Als u via een mobiele unit, bijv. een smartphone, toegang hebt tot een website of app van OSCAR A/S, zullen de verzamelde gegevens, indien dat is toegestaan, ook de unieke unit-ID, reclame-ID, geografische locatie en andere, vergelijkbare gegevens van uw telefoon over de mobiele unit omvatten.

Gegevens over gebruik van websites/communicatie: Wanneer u op onze websites navigeert en interactie hebt met onze websites of nieuwsbrieven, maken wij gebruik van technologieën voor het automatisch verzamelen van gegevens om bepaalde informatie over uw activiteiten te verzamelen. Dat kan bijv. gaan om de links waarop u klikt, de pagina’s of content die u bekijkt en hoelang, alsook vergelijkbare gegevens en statistieken over uw interacties, zoals content-responstijden, downloadfouten en de duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s. Deze gegevens worden geregistreerd net behulp van geautomatiseerde technologieën, zoals cookies en web beacons en worden ook verzameld door gebruik te maken van tracking door derden voor analyse- en reclamedoeleinden. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van dergelijke technologieën. Voor verdere informatie verwijzen we naar paragraaf 4.

Marktonderzoek & consumentenfeedback: Gegevens over uw ervaring met het gebruik van onze producten en diensten die u vrijwillig met ons deelt.

Consumentgegenereerde content: Content die u aanmaakt en vervolgens op sociale netwerken van derden met ons deelt of uploadt naar een van onze websites of apps, bijv. via het gebruik van sociale netwerkapps van derden, zoals Facebook. Als voorbeelden kunnen we noemen foto’s, video’s, persoonlijke verhalen of vergelijkbare media of content. In de mate waarin dat is toegestaan verzamelen en publiceren we consumentgegenereerde content in verband met een reeks van activiteiten, zoals prijsvragen en andere acties, eigenschappen van websitepartnerschappen, consumentbetrokkenheid en sociale netweren van derden.

Gegevens over sociale netwerken van derden:
Gegevens die u publiekelijk deelt op sociale netwerken van derden of gegevens die deel uitmaken van uw profiel op een sociaal netwerk van een derde (bijv. Facebook) en die u dit sociale netwerk toestaat met ons te delen. Als voorbeelden kunnen we noemen uw algemene accountgegevens (bijv. naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, huidige plaats, profielfoto, gebruikers-ID, vriendenlijst enz.) en eventuele andere gegevens of activiteiten, die u het betreffende sociale netwerk van een derde toestaat te delen. Wij ontvangen uw profielgegevens (of een aantal daarvan) van dit sociale netwerk van een derde telkens wanneer u downloadt of interactie hebt met een OSCAR A/S-webapplicatie op een sociaal netwerk van een derde, zoals Facebook, telkens wanneer u een sociale netwerkfunctie gebruikt die is opgenomen in een OSCAR A/S-applicatie (zoals Facebook Connect) of telkens wanneer u interactie met ons hebt via een sociaal netwerk van een derde. Om meer aan de weet te komen hoe uw gegevens van een sociaal netwerk van een derde door OSCAR A/S worden verkregen, of om af te zien van het delen van dergelijke gegevens van een sociaal netwerk, gaat u naar de website voor het sociale netwerk van de betreffende derde.

Betalingsgegevens en financiële informatie: Gegevens die we moeten gebruiken om een order uit te voeren of die u gebruikt om een aankoop te doen, zoals de gegevens van uw bankpas of creditcard (naam van de kaarthouder, kaartnummer, vervaldatum enz.) of andere betaalvormen (mits deze beschikbaar zijn gemaakt). In alle gevallen hanteren wij of onze aanbieder(s) voor betalingsafhandeling betalingsgegevens en financiële informatie in overeenstemming met de geldende wetgeving, bepalingen en veiligheidsnormen zoals PCI DSS.

Telefoontjes met Consumer Engagement Services: Communicatie met een CES kan conform geldende wetgeving worden opgenomen of afgeluisterd teneinde te voldoen aan plaatselijke bedrijfsmatige behoeften (bijv. voor kwaliteits- of trainingsdoeleinden). Gegevens van betaalpassen worden niet geregistreerd. Wanneer dat wettelijk vereist is, zult u aan het begin van het gesprek worden geïnformeerd dat het gesprek wordt opgenomen.

Gevoelige persoonsgegevens: Wij streven ernaar om geen gevoelige gegevens te verzamelen of verwerken als schakel in onze algemene zakelijke activiteiten. Wanneer het noodzakelijk is om uw gevoelige persoonsgegevens om welke reden dan ook te verwerken, baseren wij ons op uw eerdere uitdrukkelijke toestemming voor verwerking, die vrijwillig is (bijv. voor marketingdoeleinden). Indien wij uw gevoelige persoonsgegevens voor andere doeleinden verwerken, baseren wij ons op de volgende juridische basis: (i) het ontdekken en voorkomen van criminaliteit (zoals het voorkomen van fraude); en (ii) het naleven van de geldende wetgeving (bijv. voor het naleven van onze verslaglegging van diversiteit).

3. PERSOONSGEGEVENS VOOR KINDEREN

Wij vragen niet naar persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar en verzamelen deze niet bewust. Indien wij ontdekken dat wij onbewust persoonsgegevens van een kind jonger dan 13 jaar hebben verzameld, zullen wij de persoonsgegevens van het kind onmiddellijk uit onze registers verwijderen. OSCAR A/S kan wel rechtstreeks bij een ouder of voogd, met uitdrukkelijke toestemming van het kind, persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar verzamelen

Wij vragen evenmin naar persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar voor marketingcommunicatie en verzamelen deze niet bewust.

4. COOKIES/VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN, LOGBESTANDEN EN WEB BEACONS

Cookies/Vergelijkbare technologieën:
Zie onze Cookieverklaring om te lezen hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren, alsook voor gedetailleerde informatie over de door ons gebruikte cookies en de doelen waarvoor wij deze gebruiken.

Logbestanden:
Wij verzamelen gegevens in de vorm van logbestanden die activiteit op websites registreren en statistisch materiaal over uw zoekgewoonten verzamelen. Deze registraties worden automatisch gegenereerd en helpen ons met het identificeren van fouten, het verbeteren van de werking en het bewaren van de veiligheid van onze websites.

Web beacons:
Web beacons (ook bekend als “web bugs”) zijn kleine codestrengen, die een grafische afbeelding op een website of in een e-mailbericht plaatsen met het doel gegevens naar ons te retourneren. Gegevens die worden verzameld via web beacons omvatten o.a. IP-adres alsook gegevens over hoe u reageert op een e-mailactie (bijv. wanneer de e-mail werd geopend, op welke links u klikt in de e-mail enz.). Wij gebruiken web beacons op onze websites of nemen deze op in e-mailberichten die we u toesturen. Wij gebruiken gegevens uit web beacons voor een reeks doeleinden, o.a. het rapporteren over verkeer op een site, het tellen van unieke bezoekers, advertising, e-mailcontrole en -rapportage alsook individuele afstemming.

5. GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De volgende paragrafen beschrijven de verschillende doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, alsook de verschillende types persoonsgegevens die voor elk doel worden verzameld. Denk eraan dat niet elk type onderstaand gebruik voor iedereen relevant is.

Hiervoor gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Consumentendiensten:
Wij gebruiken uw persoonsgegevens ten behoeve van consumentendiensten, waaronder beantwoording van uw vragen. Dit vereist meestal het gebruik van bepaalde persoonlijke contactgegevens en gegevens betreffende de reden van uw vraag (bijv. orderstatus, technische problemen, vragen/klachten over producten, algemene vragen e.d.).                 

 • Naleving van contractuele verplichtingen
 • Juridische verplichtingen
 • Onze wettelijke belangen
 • Verbetering en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten
 • Verbeterde efficiëntie

Prijsvragen, marketing en andere acties:
Met uw toestemming (wanneer dat vereist is) gebruiken we uw persoonsgegevens om u te informeren over producten en diensten (bijv. marketingberichten of acties). Dat kan via e-mail, reclames, sms, telefoontjes, berichtenapps en per post in de mate waarin dat wettelijk is toegestaan. Een aantal van onze acties verloopt via derden-sites en/of sociale netwerken. Dit gebruik van uw persoonsgegevens is vrijwillig, wat betekent dat u bezwaar kunt maken (of in sommige landen uw toestemming kunt intrekken) tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel. Voor verdere informatie over de wijze waarop u uw voorkeuren betreffende marketingcommunicatie kunt wijzigen verwijzen we naar paragraaf 9 en 10 hieronder. Voor meer informatie over onze prijsvragen en andere acties verzoeken wij u de officiële regels of de nadere informatie die bij elke wedstrijd/actie wordt vermeld, te bekijken.   

 • Met uw toestemming (wanneer dat vereist is)
 • Naleving van contractuele verplichtingen
 • Onze wettelijke belangen
 • Uitvinden welke van onze producten en diensten u kunnen interesseren en u daarover vertellen
 • Types consumenten voor nieuwe producten en diensten definiëren

Sociale netwerken van derden:
Wij gebruiken uw persoonsgegevens wanneer u interactie hebt met functies op sociale netwerken van derden, zoals “Like”-functies, om u reclames te verstrekken en interactie met u te hebben op sociale netwerken van derden. U kunt meer aan de weet komen over hoe deze functies werken en over de profielgegevens die wij over u verzamelen, alsook uitvinden hoe u zich afmeldt, door de privacyverklaringen op sociale netwerken van relevante derden door te lezen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de communicatie persoonlijk op u te kunnen afstemmen, bijvoorbeeld via sociale media, gebaseerd op uw interesses en uw interactie met onze producten en diensten.

 • Met uw toestemming (wanneer dat vereist is)
 • Onze wettelijke belangen
 • Uitvinden welke van onze producten en diensten u kunnen interesseren en u daarover vertellen
 • Types consumenten voor nieuwe producten en diensten definiëren

Individuele afstemming (offline en online):
 Met uw toestemming (wanneer dat vereist is) gebruiken wij uw persoonsgegevens (i) om uw voorkeuren en gewoonten te analyseren, (ii) om uw behoeften te voorspellen op basis van onze analyse van uw profiel, (iii) om te verbeteren hoe u onze websites en apps ervaart, (iv) om te garanderen dat content van onze websites/apps voor u en uw computer of unit geoptimaliseerd is, (v) om u doelgerichte reclames en content te bieden en (vi) om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies, wanneer u daarvoor kiest. Wij onthouden bijvoorbeeld uw login-ID/e-mailadres of schermnaam, zodat u bij uw volgende bezoek aan onze site snel kunt inloggen of snel de artikelen kunt ophalen die u eerder in uw winkelmandje hebt geplaatst. Op basis van dit type gegevens en met uw toestemming (wanneer dat vereist is) tonen wij u ook specifieke OSCAR A/S-content of -acties, die speciaal op uw interesses zijn afgestemd. Het gebruik van uw persoonsgegevens is vrijwillig, wat betekent dat u bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel. Voor gedetailleerde informatie inzake afmelden verwijzen we naar paragraaf 10 hieronder.

 • Met uw toestemming (wanneer dat vereist is)
 • Onze wettelijke belangen
 • Uitvinden welke van onze producten en diensten u kunnen interesseren en u daarover vertellen
 • Types consumenten voor nieuwe producten en diensten definiëren

Uitvoering van orders:
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw orders te verwerken en versturen, u te informeren over de status van uw orders, adressen te corrigeren, identiteiten te verifiëren en andere activiteiten om fraude aan te tonen. Dit omvat het gebruik van bepaalde persoons- en betaalgegevens.   

 • Naleving van contractuele verplichtingen
 • Met uw toestemming (wanneer dat vereist is)
 • Juridische verplichtingen
 • Onze wettelijke belangen
 • Verbetering en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten
 • Verbeterde efficiëntie
 • Beschermen van onze systemen, netwerken en medewerkers

Naleving van juridische verplichtingen

Andere algemene doelen (bijv. intern onderzoek of marktonderzoek, analyse, veiligheid): Krachtens geldende wetgeving gebruiken wij uw persoonsgegevens voor andere algemene zakelijke doelen als onderhoud van uw account, het doen van interne onderzoeken of marktonderzoeken en het meten van de effectiviteit van reclameacties. Als u meerdere accounts bij OSCAR A/S hebt, behouden wij ons het recht voor om deze samen te voegen tot één enkel account. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor het aansturen en runnen van onze communicatie-, IT- en veiligheidssystemen.           

 • Naleving van contractuele verplichtingen
 • Met uw toestemming (wanneer dat vereist is)
 • Juridische verplichtingen
 • Onze wettelijke belangen
 • Verbetering en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten
 • Verbeterde efficiëntie
 • Beschermen van onze systemen, netwerken en medewerkers
 • Naleving van juridische verplichtingen

Juridische basis of fusie/verwerving:
Indien OSCAR A/S (of diens activa) wordt opgekocht of samengevoegd met een andere onderneming, waaronder in verband met een faillissement, zullen wij uw persoonsgegevens delen met eventuele juridische opvolgers. Wij zullen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden, (i) wanneer dat wettelijk vereist is, (ii) in verband met rechtszaken, (iii) op verzoek van een bevoegde rechtshandhavende autoriteit, (iv) voor het beschermen van onze rechten, vertrouwelijkheid, veiligheid, eigendommen of het publiek, of (v) voor het handhaven van de bepalingen in een overeenkomst of de voorwaarden voor onze website.     

 • Juridische verplichtingen
 • Onze wettelijke belangen
 • Naleving van juridische verplichtingen
 • Beschermen van onze activa en medewerkers

6. DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Behalve met de OSCAR A/S-eenheden die worden genoemd in paragraaf Verwerkingsverantwoordelijke & Contactgegevens (zie paragraaf 12), delen wij uw persoonsgegevens met de volgende types derden-organisaties.

Serviceaanbieders: Dit zijn externe bedrijven, waarvan we gebruikmaken bij het runnen van ons bedrijf (bijv. voor het uitvoeren van orders, afhandelen van betalingen, opsporen van fraude, verifiëren van identiteit, runnen van websites en voor marktanalyses, ondersteunende diensten, acties, ontwikkelen van websites, data-analyse, CRC enz.). Serviceaanbieders en de door hen aangewezen medewerkers hebben uitsluitend namens ons toegang tot uw persoonsgegevens om deze te gebruiken voor het uitvoeren van de specifieke taken waarvoor wij hen hebben gevraagd, overeenkomstig onze instructies, en ze zijn verplicht om uw persoonsgegevens geheim te houden en te beveiligen. Wanneer de geldende wetgeving dat vereist, kunt u een lijst krijgen van de aanbieders die uw persoonsgegevens verwerken (zie paragraaf 12 om contact met ons op te nemen).

Krediet-/incassobureaus: In de mate waarin de geldende wetgeving dat toestaat, zijn krediet- en incassobureaus externe ondernemingen waarvan we gebruikmaken bij het verifiëren van uw kredietwaardigheid (met name bij orders met factuur) of voor het innen van openstaande facturen.

Derden-ondernemingen, die persoonsgegevens gebruiken voor eigen marketingdoeleinden: Tenzij u toestemming hebt verleend, geven we geen licenties voor uw persoonsgegevens en verkopen we deze niet aan derden-ondernemingen voor hun eigen marketingdoeleinden. Hun identiteit wordt onthuld, wanneer u om toestemming wordt gevraagd.

Wij kunnen bijvoorbeeld bepaalde gegevens over uw activiteiten op onze homepages, zoals uw bezoeken aan onze websites, uw interactie met onze homepages, het gebruik van Facebook Connect en gegevens verzameld vanuit cookies of vergelijkbare technologieën, zoals Facebook-pixel, delen met Meta Platforms Ireland Limited (“Meta”), Google Ireland Limited (“Google”) en andere partners. Dat stelt ons in staat om de effectiviteit te meten van onze advertising, onze marketingpraktijk te verbeteren en het helpt ons om u en anderen (inclusief op sociale media als Facebook en andere) relevantere advertising te leveren. Wij zijn samen met Meta en een aantal andere partners verantwoordelijk voor deze verwerking. Deze overeenkomst houdt in dat wij u dit bericht moeten verstrekken, maar als u uw rechten inzake gegevensbescherming wilt uitoefenen, moet u contact opnemen met Meta. Verdere informatie, waaronder over hoe Meta garandeert dat u uw rechten inzake gegevensbescherming kunt uitoefenen en hoe zij daarop uw gegevens als onafhankelijk verwerkingsverantwoordelijke verwerken, vindt u in het gegevensbeleid van Meta, zie https://www.facebook.com/om/privatliv. Vergelijkbare voorwaarden kunnen gelden voor andere derden-aanbieders, bijv. Google-tags of andere technologieën. Als u meer wilt weten over persoonsgegevens die door Google worden verwerkt, kunt u naar de homepage van Google gaan, Privacy en voorwaarden.

Derden-ontvangers, die Persoonsgegevens gebruiken om juridische redenen of op grond van fusie/verwerving:
Wij zullen uw persoonsgegevens om juridische redenen of in verband met verwerving of fusie doorgeven aan derden (zie paragraaf 5 voor meer informatie).

7. BEWAREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

OSCAR A/S zet alle redelijke stappen om te garanderen dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt gedurende de tijd waarin dat nodig is in verband met de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld. De criteria voor het vaststellen van de periode om uw persoonsgegevens te bewaren, zijn de volgende:

(a) OSCAR A/S bewaart kopieën van uw persoonsgegevens in een vorm, die identificatie uitsluitend mogelijk maakt zolang:

(i) Wij een lopende zakelijke relatie met u hebben (bijv. wanneer u op onze mailinglijst staat en u zich niet hebt afgemeld)

(ii) Uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn in verband met de doelen die in deze Privacyverklaring worden genoemd en wij een geldige juridische basis hebben.

En

(b) De duur van: (i) een eventuele geldende verjaring (d.w.z. een periode waarin iemand een zaak tegen ons kan aanspannen) en (ii) een verlenging met twee maanden na het verstrijken van de verjaring (zodat we eventuele persoonsgegevens van iemand die aan het eind van de geldende periode een zaak kan aanspannen, kunnen identificeren),

En

(c) Daarnaast kunnen we, indien er een relevante juridische claim wordt ingediend, uw persoonsgegevens blijven verwerken in de periode die mogelijk noodzakelijk is in verband met deze claim.

Gedurende de perioden die worden genoemd in paragraaf b(i) en b(ii) hierboven, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot het bewaren en in stand houden van de veiligheid van deze gegevens, tenzij de gegevens moeten worden doorgenomen in verband met een claim of een verplichting conform geldende wetgeving.

Wanneer de perioden in paragraaf (a), (b) en (c) hierboven in relevante mate zijn verstreken, zullen wij ofwel (i) de relevante persoonsgegevens permanent wissen of vernietigen ofwel (ii) de relevante persoonsgegevens anonimiseren.

8. DOORGIFTE, OPSLAG EN/OF OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen relevante maatregelen (hieronder beschreven) om uw persoonsgegevens geheim te houden en te beveiligen. Maar opgemerkt moet worden dat deze bescherming niet geldt voor gegevens die u wenst te delen op openbare locaties, zoals sociale netwerken van derden.

Personen die toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens: Uw persoonsgegevens worden verwerkt door onze bevoegde medewerkers of vertegenwoordigers, in de mate waarin dat noodzakelijk is, afhankelijk van de specifieke doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens werden verzameld (zo zullen onze medewerkers op het terrein van consumentenzorg toegang hebben tot uw consumentenlijst).

Maatregelen in bedrijfsomgevingen: Wij bewaren uw persoonsgegevens in bedrijfsomgevingen die redelijke veiligheidsmaatregelen hebben getroffen om onbevoegde toegang te voorkomen. Wij volgen redelijke normen voor het beschermen van persoonsgegevens. Overdracht van gegevens via internet is helaas niet geheel veilig en zelfs als wij ons uiterste best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de gegevens tijdens overdracht via onze websites/apps niet garanderen.

Maatregelen die u geacht wordt te nemen: Het is belangrijk dat u ook zelf uw best doet om uw persoonsgegevens te beschermen. Wanneer u een online account aanmaakt, moet u er zeker van zijn dat u hiervoor een toegangscode hebt gekozen die anderen moeilijk kunnen raden en u mag deze nooit aan iemand vertellen. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van deze toegangscode en voor elk gebruik van uw account. Indien u een gezamenlijke of openbare computer gebruikt, mag u nooit kiezen voor de optie Login-ID/e-mailadres of toegangscode onthouden en u mag niet vergeten om uit te loggen van uw account telkens wanneer u de computer achterlaat. U moet ook gebruikmaken van eventuele privacy-instellingen of -controles, die wij u op onze website/app aanbieden.

Overdracht van uw persoonsgegevens:
Bewaren en verwerken van uw persoonsgegevens als hierboven beschreven kunnen het nodig maken dat uw persoonsgegevens uiteindelijk worden overdragen/verzonden naar en/of bewaard op een locatie buiten uw verblijfsland, met name Noorwegen, Zweden en Finland.

Wij zullen uw persoonsgegevens ook overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) (bijv. andere OSCAR A/S-eenheden), waaronder naar landen met andere normen voor gegevensbescherming dan de normen die in de EER gelden. Wij (i) hebben standaard contractclausules opgesteld die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor het beschermen van uw persoonsgegevens (en u hebt het recht om ons een kopie van deze clausules te vragen door op de hieronder aangegeven wijze contact met ons op te nemen) en/of (ii) wij baseren ons op uw toestemming (indien dit wettelijk is toegestaan).

9. UW RECHTEN

Toegang tot uw persoonsgegevens. U hebt het recht om van u bewaarde gegevens in te zien en door te nemen en om een fysieke of elektronische kopie van de van u bewaarde gegevens te vragen. U hebt tevens het recht om informatie te vragen over de herkomst van uw persoonsgegevens.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een mail te sturen: Oscar@oscar.dk, sluit een kopie van uw identiteitsbewijs of vergelijkbare informatie bij (op verzoek van ons of indien dat wettelijk is toegestaan). Indien dit verzoek door een ander dan u wordt ingezonden zonder bewijsstuk dat het verzoek rechtmatig namens u wordt gedaan, zal het verzoek worden afgewezen. Denk eraan dat de gegevens ter identificatie die wij ontvangen, uitsluitend zullen worden behandeld in overeenstemming met en in de mate waarin geldende wetgeving dat toelaat.

Andere rechten (bijv. het wijzigen of wissen van persoonsgegevens): Wanneer dat wettelijk bepaald is, kunt u (i) vragen om wissen, portabiliteit, correctie of wijziging van uw persoonsgegevens; (ii) het gebruik en de doorgifte van uw persoonsgegevens beperken; en (iii) uw toestemming voor een of meer activiteiten betreffende gegevensverwerking intrekken.

In overeenstemming met de geldende wetgeving kunt u ook de navolgende andere rechten betreffende het gebruik van uw relevante persoonsgegevens hebben:

het recht om bezwaar te maken, om redenen die juist uw situatie betreffen, tegen gebruik door of namens ons van uw relevante persoonsgegevens; en het recht om bezwaar te maken tegen verwerking door of namens ons van uw relevante persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden.

Opgemerkt moet worden dat wij in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens niet kunnen wissen zonder ook uw gebruikersaccount te wissen. Wij zijn mogelijk verplicht om een aantal van uw persoonsgegevens te bewaren nadat u ons hebt verzocht deze te wissen om te voldoen aan onze juridische of contractuele verplichtingen. Wij zullen mogelijk ook conform geldende wetgeving een aantal van uw persoonsgegevens kunnen bewaren om aan onze zakelijke behoeften te voldoen.

Wanneer deze beschikbaar zijn, hebben onze websites een specifieke functie, waarmee u de door u verstrekte persoonsgegevens kunt doornemen en bewerken. Opgemerkt moet worden dat wij eisen dat de bij ons geregistreerde consumenten hun identiteit moeten verifiëren (bijv. login-ID/e-mailadres, toegangscode) voordat ze toegang krijgen tot of wijzigingen kunnen aanbrengen in hun accountgegevens. Dit moet onbevoegde toegang tot uw account voorkomen.

Wij hopen dat wij eventuele vragen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunnen beantwoorden. Indien u zorgen hebt die niet zijn weggenomen, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit gegevensbescherming.

10. UW KEUZES BETREFFENDE ONS GEBRUIK EN DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij streven ernaar u meerdere keuzemogelijkheden te bieden betreffende de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. De volgende mechanismen bieden u de onderstaande controle over uw persoonsgegevens.

Cookies/Vergelijkbare technologieën: U beheert uw toestemming via (i) onze oplossing voor toestemmingsbeheer of via (ii) uw browser om alle of een aantal cookies/vergelijkbare technologieën af te wijzen of u te waarschuwen wanneer ze worden gebruikt. Zie paragraaf 4 hierboven.

Reclame, marketing en acties: U kunt via vinkjes op de registratieformulieren of door vragen van onze CES-vertegenwoordigers te beantwoorden toestemming verlenen voor het gebruik door OSCAR A/S van uw persoonsgegevens om de producten of diensten van het bedrijf te promoten. Indien u besluit dat u niet langer dergelijke berichten wilt ontvangen, kunt u zich later te allen tijde afmelden voor marketinggerelateerde berichten door de instructies in deze berichten te volgen. U kunt zich voor marketinggerelateerde berichten afmelden vanaf elk medium, waaronder sociale netwerken van derden, via links in onze berichten, door in te loggen op websites/apps of sociale netwerken van derden en uw gebruikersvoorkeuren aan te passen in uw accountprofiel door de markering in de relevante vakjes te verwijderen of door onze CES te bellen. Opgemerkt moet worden dat u, zelfs als u zich afmeldt voor marketingberichten, nog steeds administratieve berichten van ons zult ontvangen, zoals order- of andere transactiebevestigingen, mededelingen inzake uw accountactiviteiten (bijv. accountbevestigingen, wijzigingen in toegangscode enz.) en andere belangrijke niet-marketinggerelateerde berichten.

Individuele afstemming (offline en online): Wanneer dat wettelijk vereist is en indien u wenst dat OSCAR A/S uw persoonsgegevens gebruikt om u een persoonlijke ervaring/doelgerichte reclame & content te bieden, kunt u dit vermelden in een of meer relevante vakjes op het registratieformulieren of door een of meer vragen te beantwoorden die door onze CES-vertegenwoordigers worden gesteld. Indien u besluit dat u deze individuele afstemming niet langer wilt, kunt u daar te allen tijde van afzien door in te loggen op websites/apps en uw gebruikersvoorkeuren in uw accountprofiel aan te passen door de markering in de relevante vakjes te verwijderen of door onze CES te bellen.

Gerichte reclame: Wij werken samen met reclamenetwerken en andere reclameaanbieders (“Reclameaanbieders”), die namens ons en namens andere, niet-aangesloten bedrijven op internet reclame leveren. Een aantal van deze reclames is afgestemd op uw interesses op grond van gegevens die in de loop van de tijd zijn verzameld op websites van OSCAR A/S of niet-aangesloten websites. U kunt een bezoek brengen aan www.aboutads.info/choices om meer aan de weet te komen over dit type reclames en over hoe u zich afmeldt voor op interesses gebaseerde reclames van bedrijven die meedoen aan het zelfregulerende programma van Digital Advertising Alliance (“DAA”). Daarnaast kunt u zich afmelden van dit type reclames in mobiele applicaties van bedrijven die deelnemen in de AppChoices-app van DAA door de app te downloaden in de iOS- of Android App Store. U kunt het verzamelen van nauwkeurige locatiegegevens vanaf een mobiele unit ook stopzetten door naar de instellingen voor locatieservice van uw unit te gaan.

11. WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

Als wij de wijze waarop wij uw persoonsgegevens wijzigen, zullen wij deze verklaring bijwerken. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen in onze praktijken en deze verklaring aan te brengen. U wordt verzocht deze regelmatig door te lezen om eventuele updates of wijzigingen te bekijken.

12. VERWERKINGSVERANTWOORDLIJKE & CONTACTGEGEVENS

Indien u vragen wilt stellen of opmerkingen over deze Verklaring en onze privacypraktijken hebt of een klacht wilt indienen betreffende onze naleving van de geldende wetgeving op het gebied van gegevensvertrouwelijkheid, kunt u contact met ons opnemen via oscar@oscar.dk, schrijven naar OSCAR A/S, Industrivej 36, DK-4683 Rønnede of bellen met onze klantenservice op 5679 2222.

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via e-mail: oscar@oscar.dk of telefoon: 5679 2222.

Wij zullen elke klacht over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken (waaronder een klacht dat wij uw rechten volgens de geldende wetgeving op het gebied van gegevensvertrouwelijkheid hebben geschonden) bevestigen en onderzoeken.